Serwis klimatyzacji

Od 2004 roku zajmujemy się przeglądami i serwisem klimatyzacji. Przeglądy przeprowadzają pracownicy z dużym doświadczeniem, posiadający certyfikaty wymagane w rozporządzeniu komisji - nr 307/2008 z dnia 2 kwietnia 2008 r. (dz. Urz. L 92 z 03.04.2008, str. 25).

Amibo - serwis klimatyzacji